Thursday, February 19, 2009

DIARI HATIKU

Kedamaian dan ketenangan hidup adalah harapan setiap insan.Kemesraan dan persefahaman antara suami dan isteri membuahkan kerinduan yang mendalam.Untuk mengekalkan kebahagiaan rumah tangga,hindarilah sesuatu yang dapat menimbulkan kebimbangan dan keraguan dalam jiwa yang menghakis kemesraan.

No comments:

Post a Comment